Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Inapoi 1 2 3 4 ... Inainte Ultima
09
FEB
2009
Hotararea Guvernului nr.1721 din 30 decembrie 2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului
HOTARARE   Nr. 1721 din 30 decembrie 2008

privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 13 ianuarie 2009

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Ministerul Tineretului si Sportului este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor Guvernului in domeniile tineretului si sportului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului are sediul principal in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, precum si alte spatii necesare desfasurarii activitatii, situate in str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1, respectiv in str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 - 6, sectorul 1.

 

CAP. 2

Principalele atributii ale Ministerului Tineretului si Sportului

ART. 2

(1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului si Sportului exercita urmatoarele atributii principale:

a) asigura elaborarea strategiei de punere in aplicare a Programului de guvernare in domeniile tineretului si sportului; fundamenteaza si propune Guvernului politici in domeniile tineretului si sportului;

b) initiaza, elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, in vederea realizarii obiectivelor strategice si a politicilor in domeniile tineretului si sportului;

c) asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata a statului incredintate, potrivit prevederilor legale;

d) asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile tineretului si sportului;

e) asigura urmarirea aplicarii si controlul respectarii legilor si a celorlalte acte normative din domeniile tineretului si sportului;

f) colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si persoane juridice de drept public sau privat, romane ori straine.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile in domeniile tineretului si sportului.

... pentru textul complet consultati documentul atasat

Descarca fisier atasat: Hg nr.1721-2008
21
IAN
2008
Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive
LEGEA Nr. 4 din  9 ianuarie 2008    

privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive 

Emitent: Parlamentul Romaniei

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 24 din 11 ianuarie 2008

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

    a) competitie sportiva - intrecere sportiva organizata pe ramuri de sport, intre mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, avand drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor in clasamentul final;

    b) joc sportiv - intrecere sportiva desfasurata in cadrul sau in afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se disputa pe baza unui regulament, avand drept scop stabilirea unui invingator;

    c) organizator de competitii sportive - structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;

    d) organizator de jocuri sportive - structura sportiva, legal constituita si recunoscuta oficial, care organizeaza jocuri sportive, desfasurate fie in cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, in cadrul unor intreceri sportive cu caracter amical;

    e) oficial - persoana care reprezinta o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditata sau, dupa caz, autorizata in functia ori pozitia pe care o detine;

    f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv - nivelul posibilitatii producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfasurarii competitiei sau a jocului sportiv;

    g) evacuare a participantilor - ansamblul masurilor imperative desfasurate de catre structurile de ordine pentru scoaterea, in mod organizat, din locul de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;

    h) stare vadita de ebrietate - consecinta a consumului de bauturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestata prin vorbire incoerenta, mers sinuos si dificultati de orientare temporal-spatiala, precum si prin mirosul specific de alcool, emanat de catre persoana in cauza;

    i) control corporal preventiv si al bagajelor - verificarea sumara a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, in scopul prevenirii introducerii in locurile de desfasurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;

    j) interzicere a accesului sau a participarii la unele competitii sau jocuri sportive - masura de siguranta, inclusiv provizorie, dispusa de instanta de judecata sau de catre procuror, ori sanctiune contraventionala complementara, dispusa de catre agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participarii la unele competitii sau jocuri sportive, desfasurate in tara ori in strainatate, de genul celor la care aceasta a savarsit fapte de natura contraventionala sau penala;

    k) baza sportiva - totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive, jocuri sportive si alte activitati de educatie fizica si sport;

    l) arena sportiva - spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;

    m) zona imediata locului de desfasurare a competitiilor sportive - spatiul cuprins intre aliniamentul punctelor unde se efectueaza controlul documentelor de acces si limita exterioara a bazei sportive;

    n) zona apropiata locului de desfasurare a competitiilor sportive - spatiul situat dincolo de limita exterioara a zonei imediate, care cuprinde si strazile adiacente bazei sportive;

    o) comandant al fortelor de ordine - seful efectivelor de jandarmi care executa misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;

    p) sef al dispozitivului de ordine si siguranta - persoana desemnata din cadrul societatii specializate de protectie si paza, care organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea desfasurata de catre personalul societatii pentru asigurarea ordinii si sigurantei in interiorul arenei sportive;

    r) responsabil de ordine si siguranta - persoana anume desemnata de catre organizator, care asigura coordonarea dispozitivului realizat de catre personalul de ordine si siguranta si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autoritati si institutii care concura la desfasurarea in bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;

    s) monitor de securitate - persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competenta, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;

    s) ofiter de informare - persoana anume desemnata din cadrul unitatii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si siguranta al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinatorilor clubului respectiv;

    t) punct de comanda - spatiu special amenajat si dotat, destinat activitatilor de conducere si coordonare a masurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o buna vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;

    t) punct national de informare pentru manifestari sportive - structura centrala in cadrul Jandarmeriei Romane, care asigura schimbul de date si informatii in vederea realizarii cooperarii politienesti nationale si internationale cu privire la manifestarile sportive.

    ART. 2

    Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si in interiorul arenelor sportive, inainte, pe timpul si dupa terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

    ART. 3

    (1) Mentinerea ordinii publice pe traseele de deplasare catre bazele sportive, in localitati sau in afara acestora, pana la limita exterioara zonei apropiate, se realizeaza in mod nemijlocit de catre organele de politie competente teritorial.

    (2) Unitatile de jandarmi vor informa organele de politie cu privire la traseele de deplasare ale echipelor si suporterilor.

... pentru textul complet consultati documentul atasat

12
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.1447 din 28 noiembrie 2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

 

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 823 din  3 decembrie 2007

 

    Avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificarile si completarile ulterioare,

    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Se aproba Normele financiare pentru activitatea sportiva, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum si alte dispozitii contrare.

 

                  PRIM-MINISTRU

             CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                       Contrasemneaza:

                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,

                       Marian Marius Dorin

 

                       p. Presedintele

                       Agentiei Nationale pentru Sport,

                       Valentin Vasilescu

 

                       Ministrul economiei si finantelor,

                       Varujan Vosganian

 

    Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

    Nr. 1.447.

 

    ANEXA 1

                                      NORME

                     financiare pentru activitatea sportiva

 

    CAP. 1

    Obiectul si domeniul de aplicare

 

    ART. 1

    Prezentele norme reglementeaza categoriile de cheltuieli specifice si, dupa caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive, participantii la actiunile sportive, precum si alte aspecte financiare ale activitatii sportive.

    ART. 2

    (1) Prezentele norme se aplica de catre autoritatile si institutiile administratiei publice centrale, inclusiv institutiile din subordinea acestora, care gestioneaza fonduri publice pentru activitatea sportiva, precum si de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, de structurile sportive si alte entitati sportive de drept privat care beneficiaza de sume de la bugetul de stat pentru finantarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.

    (2) Entitatile prevazute la alin. (1) se definesc impreuna organizatii sportive.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.1447-2007
12
DEC
2007
Legea nr.321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

LEGEA Nr.321 din 22 noiembrie 2007
privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

 

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 831 din  5 decembrie 2007

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic specialist de medicina sportiva exercitate in Romania in baza unui contract individual de munca sau in mod independent.

    ART. 2

    Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, a orientarii si a reorientarii la efort fizic, efectuarea examinarilor medicale la inceperea activitatii sportive, periodic, la incetarea activitatii din cauze medicale si la reluarea activitatii sportive, dupa intreruperea acesteia din cauze diverse, eliberarea de avize medicale practicantilor de forme de sport, stabilind calificativul "apt/inapt de efort fizic", in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe, elaborarea programelor de educatie in domeniul sanatatii sportive, precum si asigurarea managementului de medicina sportiva.

    ART. 3

    Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa contribuie, in masura posibilitatilor cabinetului, la imbunatatirea asistentei medicale in domeniul medicinei sportive.

    ART. 4

    Activitatile de medicina sportiva se realizeaza in cabinetele de medicina sportiva din sectorul public si/sau privat constituite ca atare sau in cadrul ambulatoriilor de specialitate, spitalelor, structurilor sportive si in cadrul institutiilor publice cu atributii in sport, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

    ART. 5

    Ministerul Sanatatii Publice asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina sportiva.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.321-2007
10
DEC
2007
Ordin nr.1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medica

ORDIN Nr.1058/404 din 24 aprilie 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor

EMITENT:      MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

              Nr. 1.058 din 24 aprilie 2003

              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

              Nr. 404 din 25 aprilie 2003

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 327 din 14 mai 2003

 

    Avand in vedere prevederile art. 54, 55, 56 alin. (2) si ale art. 57 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. II.3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,

    vazand Referatul de aprobare al Directiei generale coordonare, programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Roman din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 si Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. DB 11.516 din 18 octombrie 2002,

    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul tineretului si sportului si ministrul sanatatii si familiei emit urmatorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aproba Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar, antrenori si sportivi a normelor tehnice prevazute la art. 1 atrage, dupa caz, raspunderea civila sau penala, conform legii.

    ART. 3

    Directia generala coordonare, programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Roman si directiile pentru tineret si sport din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, Directia generala asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si structurile sportive vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ART. 5

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga partea a II-a si a III-a referitoare la activitatea personalului medico-sanitar la loturile sportive, nationale si olimpice si la controlul si asistenta medicala a sportivilor, din Normele tehnice ale Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Tineretului si Sportului elaborate in anul 1993.

 

Descarca fisier atasat: Ordin nr.1058-2003
Pagini (7) Inapoi 1 2 3 4 ... Inainte Ultima