Acasa » Sport » Finantare » Decizie criterii de evaluare

08
NOI
2007
Decizie criterii de evaluare

DECIZIA nr. 96 din 08.10.2010

          In conformitate cu adresa nr. 5 din 10.01.2007 a Agentiei Nationale pentru Sport - Directia Programe ale Institutiilor Publice pentru Sport si in vederea realizarii „finantarii nerambursabile din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive de drept privat",

In  temeiul aplicarii Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, in baza Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti, Hotararea Guvernului nr. 81 din 5 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Hotararea Guvernului  nr. 141 din 23 februarie 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, Hotararea Guvernului  nr. 775 din 28 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret,  Hotararea Guvernului  nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

 

Prof. dr. Elena Frincu, Director executiv al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, numita prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret nr. 1410/24.09.2010,

DECID:

Art.1. In conformitate cu adresa nr. 5 din 10.01.2007 a Agentiei Nationale pentru Sport - Directia Programe ale Institutiilor Publice pentru Sport, se aproba „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat":    

 

1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU STRUCTURILE SPORTIVE PRIVATE CARE SOLICITA FONDURI NERAMBURSABILE

 

A. Criteriile si conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite cumulativ de catre cluburile sportive de drept privat, respectiv de asociatiile judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti, sunt urmatoarele:

a) sa fie o structura sportiva recunoscuta in conditiile legii;

b) sa faca dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate si/sau la asociatia pe ramura de sport judeteana/a municipiului Bucuresti, dupa caz;

c) sa faca dovada depunerii situatiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

d) sa nu aiba obligatii de plata exigibile din anul anterior la institutia publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finantare;

e) sa nu aiba obligatii de plata exigibile privind impozitele si taxele catre stat, precum si contributiile catre asigurarile sociale de stat;

f) sa nu se afle in litigiu cu institutia publica careia ii solicita atribuirea unui contract de finantare;

g) sa nu furnizeze informatii false in documentele care insotesc cererea de finantare;

h) sa nu se afle in situatia de nerespectare a dispozitiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum si a legii;

i) sa participe cu o contributie financiara de minimum 10% din valoarea totala a finantarii;

j) sa nu faca obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori sa nu se afle deja in stare de dizolvare sau de lichidare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

k) sa depuna cererea de finantare completa in termenul stabilit de autoritatea finantatoare;

j) sa depuna pana la data limita de depunere a proiectelor urmatoarele documente:

j.1) cererea de finantare;

j.2) imputernicirea de catre presedintele/directorul Structurii Sportive a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia;

j.3) curriculum vitae al responsabilului de proiect de sport;

j.4) raport de activitate, cuprinzand datele relevante pentru sustinerea cererii de finantare;

j.5) declaratia de impartialitate, in conformitate cu Ordinul nr. 350/2005;

j.6) declaratie pe propria raspundere, in conformitate cu Ordinul nr. 130/2006;

j.7) anexele 1,2,3 la contractul-cadru, in conformitate cu Ordinul nr. 130/2006;

j.8) regulamentul competitiei/competitiilor ce urmeaza a fi finantate;

j.9) copie dupa certificatul de identitate sportiva si avizul de constituire;

j.10) copie dupa hotararea judecatoreasca de infiintare, definitiva si irevocabila;

j.11) copii dupa statut si actul constitutiv, precum si modificarile aduse acestora;

j.12) copii dupa hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile prin care s-au admis modificari ale statutului si actului constitutiv;

j.13) copie dupa situatia financiara pe anul anterior inregistrata la organul fiscal competent, cu  exceptia Structurile Sportive  infiintate in anul in curs;

j.14) copie dupa certificatul de inregistrare fiscala;

j.15) copie dupa dovada de sediu;

j.16) copie dupa certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

 

B. Programele sportive de utilitate publica in cadrul carora se pot finanta proiecte din fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanta"si programul "Sportul pentru toti".

            Scopul si obiectivele programelor mentionate sunt prevazute in Ordinul nr. 130/2006, dupa cum urmeaza:

 

I. Programul "Promovarea sportului de performanta"

1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa asigure autodepasirea continua, realizarea de recorduri nationale si internationale, precum si obtinerea victoriei.

2. Obiective:

a) evidentierea contributiei semnificative si constante a sportului de performanta la reprezentarea si sporirea prestigiului Romaniei pe plan international;

b) sustinerea disciplinelor si a probelor sportive, in functie de traditia si de gradul de dezvoltare a fiecareia la nivel national si international;

c) sustinerea activitatii de performanta la nivelul copiilor si juniorilor;

d) perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si competitionale pentru fiecare ramura de sport;

e) sustinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, in functie de valoarea, traditia si gradul de dezvoltare a fiecaruia la nivel national si international;

f) sustinerea sporturilor de iarna in vederea amplificarii la nivel national si international.

 

II. Programul "Sportul pentru toti"

1. Scop: mentinerea unei bune stari de sanatate si consolidarea socializarii cetatenilor prin crearea unui cadru social si organizatoric favorizant.

2. Obiective:

a) incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive, in mod continuu, de cat mai multi cetateni;

b) atragerea si stimularea tuturor categoriilor de cetateni, fara nici o discriminare, in mod liber si voluntar, independent sau in cadru organizat, pentru practicarea activitatilor fizice si sportive.

 

2. CRITERII DE APRECIERE A PROIECTELOR DE SPORT

 

2.1. CLUBURI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT

 

I. Programul "Promovarea sportului de performanta"

Nr. crt.

Criteriul de apreciere

Punctaj

maxim

140 puncte

1.

Experienta anterioara in derularea proiectelor

5

2.

Existenta cadrelor tehnice specializate

5

3.

Natura disciplinei sportive (olimpica/neolimpica)*

10

4.

Contributia in medalii adusa de structura sportiva in competitiile nationale, pentru disciplinele sportive individuale**

10

5.

Contributia in medalii adusa de structura sportiva in competitiile internationale, pentru disciplinele sportive individuale**

30

6.

Obiective clar definite, specifice, masurabile, realiste si incadrabile in timp

10

7.

Numarul total de sportivi legitimati

5

8.

Sportivi promovati in loturile nationale

10

9.

Participare in Liga Nationala, pentru jocuri sportive**

10

10.

Participare in competitiile internationale oficiale, pentru jocuri sportive**

30

11.

Atragerea de parteneri si surse de finantare

15

 

Nota: * Pentru disciplina sportiva olimpica se acorda 10 puncte, iar pentru disciplina sportiva neolimpica se acorda 5 puncte.

         ** Punctele 4/5 si 9/10 se anuleaza reciproc in functie de natura disciplinei sportive (sporturi individuale sau jocuri sportive).

            Punctajul obtinut se imparte la 9.

 

II. Programul "Sportul pentru toti"

Nr. crt.

Criteriul de apreciere

Punctaj

maxim

60 puncte

  Experienta anterioara in derularea proiectelor

  5

  2.

  Resurse umane necesare derularii proiectului

  5

  3.

  Obiective clar definite, specifice, masurabile, realiste si incadrabile in timp

  10

  4.

  Atragerea de parteneri si surse de finantare

  10

  5.

  Colaborarea cu Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti

  10

  6.

  Evenimente sportive adresate populatiei scolare si universitare

  10

  7.

  Proiecte/actiuni sportive derulate in parteneriat cu D.J.S.T. (de nivel judetean)

  10

   

  Nota: Punctajul obtinut se imparte la 7.

   

  2.2. ASOCIATIILE JUDETENE PE RAMURA DE SPORT

   

  I. Programul "Promovarea sportului de performanta"

  Nr. crt.

  Criteriul de apreciere

  Punctaj

  maxim

  70 puncte

   Experienta anterioara in derularea proiectelor

   5

   2.

   Resurse umane necesare derularii proiectului

   5

   3.

   Implicarea in formarea si perfectionarea cadrelor de specialitate (instructori, arbitrii, antrenori)

   10

   4.

   Obiective clar definite, specifice, masurabile, realiste si incadrabile in timp

   10

   5.

   Actiuni de selectie

   10

   6.

   Valoarea si amploarea calendarului judetean

   10

   7.

   Atragerea de parteneri si surse de finantare

   10

   8.

   Organizarea competitiilor sportive scolare

   10

    

   Nota: Punctajul obtinut se imparte la 8.

    

   II. Programul "Sportul pentru toti"

   Nr. crt.

   Criteriul de apreciere

   Punctaj

   maxim

   50 puncte

    Experienta anterioara in derularea proiectelor

    5

    2.

    Resurse umane necesare derularii proiectului

    5

    3.

    Obiective clar definite, specifice, masurabile, realiste si incadrabile in timp

    10

    4.

    Valoarea si amploarea calendarului judetean

    10

    5.

    Atragerea de parteneri si surse de finantare

    10

    6.

    Evenimente sportive adresate populatiei scolare si universitare

    10

     

    Nota: Punctajul obtinut se imparte la 6.

     

    Art.2.  Finantarea se va face pe baza de contract intre autoritatea finantatoare si structura sportiva in urma adjudecarii proiectelor propuse spre finantare si admise, conform normelor metodologice.

    Art.3.  Decontarea cheltuielilor se va face in baza documentelor justificative si a raportului de evaluare al actiunii, conform normelor metodologice.

    Art.4. Compartimentul sport si compartimentul financiar-contabilitate vor duce la indeplinire prezenta decizie.

     

                                                    ELENA FRINCU

                                                    Director executiv

    Descarca fisier atasat: Decizie criterii 2010