Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri

Pagini (21) 1 2 3 ... Inainte Ultima
25
OCT
2023
Anunt concurs functii contractuale de executie 2023

         Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractuale vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: ingrijitor - Sediu DJST Constanta

Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Aparat propriu - Serviciul Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana
Perioada: nedeterminata

Conditii specifice:

- Studii generale;

- Vechime in munca minim 1 an

 

Denumirea postului: ingrijitor (spalator vase ) - Administrativ Hotel Sport

Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Administrativ Hotel Sport

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana
Perioada: nedeterminata

Conditii specifice:

- Studii generale;

- Vechime in munca minim 1 an

 

Denumirea postului: muncitor calificat I (barman) - Administrativ  Restaurant Sport

Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Administrativ  Restaurant Sport

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana
Perioada: nedeterminata

Conditii specifice:

- Studii medii

- Diploma absolvire curs de calificare in meseria de ,,barman/ospatar";

- Vechime in exercitarea meseriei minim 3 ani

 

Denumirea postului: muncitor calificat I (electrician) - Administrativ Sala Sporturilor Simona Amanar

Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Administrativ Sala Sporturilor Simona Amanar

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana, (durata timpului de lucru fiind - inegal)
Perioada: nedeterminata

Conditii specifice:

- Studii medii, calificare electrician;

- Vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani;

 

Denumirea postului: muncitor calificat I ( tamplar) - Administrativ Sala Sporturilor Simona Amanar

Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Administrativ Sala Sporturilor Simona Amanar

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana, (durata timpului de lucru fiind - inegal)
Perioada: nedeterminata

Conditii specifice:

- Studii medii / scoala profesionala / studii cu profil tehnic

- Vechime in exercitarea meseriei minim 5 ani

 

Conditiile de participare, calendarul de desfăsurare, bibliografia de concurs si fisele de post sunt prezentate in documentul alaturat.

29
MAI
2023
Anunt concurs functie contractuala de executie Consilier I

          Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, dupa cum urmeaza:

Denumirea postului: Consilier I
Nivelul postului: functie de executie
Structura/Serviciu/Compartiment: Aparat propriu - Serviciul Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ

Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe saptamana
Perioada: nedeterminata

Concursul se va desfasura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2., dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 22.06.2023;

- Proba scrisa in data de 27.06.2023, orele10.00;

- Interviul in data de  03.07.2023, orele 10.00;

          In vederea participarii la concurs, candidatii vor depune dosarele de concurs in perioada 29.05.2023- 21.06.2023 inclusiv, luni - joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri intre orele 08.00 - 14.00 la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/614012 int. 111.

Persoana de contact - Secretar comisie - Inspector Resurse Umane - Musat Doinita.

Conditiile de participare, atributiile postului si bibliografia de concurs se gasesc in documentul atasat.    

04
NOI
2022
Anunt concurs functii contractuale noiembrie 2022

    Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs de recrutare pentru urmatoarele functii contractuale de executie vacante cu contract  individual de munca perioada nedeterminata si norma intreaga: muncitor calificat I (instalator sanitar) Administrativ Hotel Sport - 1 post, muncitor calificat I (mecanic CT/intretinere) Administrativ Hotel Sport - 1 post, muncitor calificat I (electrician) Administrativ Sala Sporturilor - 1 post, muncitor calificat I (ospatar) Administrativ Restaurant Sport - 1 post.

      Concursul se va desfasura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2. Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 21.11.2022;

- Proba scrisa in data de 29.11.2022 orele 10,00;

- Interviul in data de  07.12.2022 orele 10,00

        Conditiile de participare, bibliografia de concurs si fisele de post sunt prezentate in documentele alaturate.

 

Descarca fisier atasat: Fise de post
Descarca fisier atasat: Rezultate proba interviu 07.12.2022
Descarca fisier atasat: Rezultate finale concurs recrutare
25
IUL
2022
Anunt concurs functie contractuala sef serviciu grad II Sala Sporturilor

       Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea urmatoarea functie contractuala de conducere vacanta cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma intreaga: Sef serviciu grad II Administrativ Sala Sporturilor - 1 post.

       Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

      Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 08.08.2022;

- Proba scrisa in data de 17.08.2022 orele10,00;

- Interviul in data de  23.08.2022 orele 10,00.

        Detalii privind modalitatea de inscriere, tematica de concurs, precum si atributiile functiei se gasesc in documentele atasate.    

01
IUL
2022
Anunt procedura de negociere pentru incheierea unui contract Acord cadru de furnizare Alimente

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta demareaza procedura de negociere pentru incheierea unui contract Acord cadru de furnizare Alimente pentru o perioada de 3 luni (90 zile) sau pana la incheirea contractelor Acord cadru furnizare Alimente in baza procedurii de licitatie publicata in SEAP. Cod CPV principal: 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun și produse conexe

      Cantitatea produselor pentru fiecare lot se afla in anexa caietului de sarcini.

Descrierea contractului:

Acord cadru de furnizare alimente pentru o perioada estimată de 3 luni sau până la semnarea acordului-cadru de furnizare, în urma finalizării licitației deschise.

Procedura aplicată pentru achiziție: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art.104 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare si incheierea unui Acord cadru, este prezentată în Fișa de Date/ Instrucțiuni pentru ofertanți.

 

Descarca fisier atasat: FDA alimente
Descarca fisier atasat: Model formulare alimente
Descarca fisier atasat: Draft acord cadru alimente
Descarca fisier atasat: Draft contract subsecvent alimente
Descarca fisier atasat: Anexa
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea I
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea 2
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea 3
Pagini (21) 1 2 3 ... Inainte Ultima
Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri