Acasa » Informatii generale » Informatii publice » Petitii

15
SEP
2016
Petitii

         Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare)

         Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.

         Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la email petitii@djsconstanta.ro sau pe adresa DJST Constanta: str. Ion Banescu, nr. 2, Constanta.