Acasa » Sport » Finantare » Metodologia de finantare

08
NOI
2007
Metodologia de finantare
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta 

 

METODOLOGIA DE FINANTARE DIN FONDURI

PUBLICE NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE

ACTIVITATE SPORTIVA

 

 

I. PREAMBUL

 

           Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta este organizata in baza H.G. nr. 776/28.07.2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta a preluat personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul Directiei pentru Sport a Judetului Constanta si a Directiei pentru Tineret a Judetului Constanta, care s-au desfiintat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului si indeplineste urmatoarele atributii specifice:

a. asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;

b. utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;

c. urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;

d. colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;

e. organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;

f. elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;

g. actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;

h. asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;

i. colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;

i. ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;

j. organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;

k. organizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;

l. organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;

m. organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;

n. propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;

o. finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta indeplineste si atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

            Prezenta „Metodologie de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" va asigura o mai mare transparenta a procesului de acordare a finantarii prin evidentierea scopurilor, obiectivelor si performantelor ce urmeaza a fi obtinute prin utilizarea fondurilor publice alocate, si in acelasi timp va fi un ghid util pentru cluburile sportive de drept privat si ale asociatiile judetene pe ramura de sport. 

... pentru textul complet consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Metodologia de finantare