Acasa » Informatii generale » Legislatie

Pagini (8) 1 2 3 ... Inainte Ultima
19
MAR
2015
ORDIN Nr. 511 din 16 aprilie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea contractului-cadru de inchiriere

    Având în vedere:

    - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013;

    - Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului,

    văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

    în temeiul prevederilor art. 1.777 - 1.835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013,

    ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1

    Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzută în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului sau a instituțiilor publice din subordine, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

    ART. 5

 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Descarca fisier atasat: Ordin 511/2013
13
AUG
2010
Hotarare nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

HOTARARE Nr. 776 din 28 iulie 2010

privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din  9 august 2010

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1

    (1) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza ca servicii publice deconcentrate ale Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica.

    (2) Directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti preiau personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul directiilor pentru sport judetene si a municipiului Bucuresti si a directiilor pentru tineret judetene si a municipiului Bucuresti, care se desfiinteaza, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport si ale prezentei hotarari.

 

... pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Hg nr.776-2010
13
AUG
2010
Hotarare Nr. 775 din 28 iulie 2010 pentru modificarea si completarea HG nr.141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANST
HOTARARE   Nr. 775 din 28 iulie 2010

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din  9 august 2010

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC

    Hotararea Guvernului nr. 141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 martie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 2

    (1) Sediul principal al Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

    (2) Autoritatea isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute conform legii."

    2. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:

 

... pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Hg nr.775-2010
05
AUG
2010
Ordonanta nr.15 din 14 iulie 2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport
ORDONANTA   Nr. 15 din 14 iulie 2010

privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 512 din 22 iulie 2010

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VI pozitia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. 1

    Se infiinteaza directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti ca urmare a comasarii prin fuziune a directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate ale Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

    ART. 2

    (1) Organizarea si functionarea, numarul de posturi, atributiile structurilor rezultate din reorganizarea prin comasare a institutiilor publice prevazute la art. 1 se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

    (2) Actul normativ prevazut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Acesta va reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice desfiintate.

 

... pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Og nr.15-2010
03
MAR
2010
Hotararea Guvernului nr.141 din 23 Februarie 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret
HOTARARE   Nr. 141 din 23 februarie 2010

privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 137 din  2 martie 2010

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 27 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

    avand in vedere dispozitiile art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, denumita in continuare Autoritate, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

    ART. 2

    Sediul Autoritatii este in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

 

... pentru textul complet va rugam consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Hg nr.141-2010
Pagini (8) 1 2 3 ... Inainte Ultima