Acasa » Informatii generale

Pagini (183) 1 2 3 ... Inainte Ultima
11
OCT
2021
Conducerea institutiei

Director Executiv Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta:
FLORINA CRISTACHE

Director Executiv Adjunct Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta:
EMIL-JAN  IONESCU NICHITA

Serviciul Financiar - Contabil - Resurse Umane: 

DANIELA GURGU - Sef Serviciu 

Serviciul Achizitii Publice, Investitii, Patrimoniu, Administrativ: 

- 

 

07
OCT
2021
Gala Tineretului din Romania 2021

          Ministerul Tineretului si Sportului organizează, in data de 20 noiembrie 2021, la Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret "Jean Constantin" din Municipiul Constanta, Gala Tineretului din Romania.

          Fiind unul dintre cele mai importante evenimente de tineret, prin care sunt evidentiate si recunoscute rezultatele importante ale celor implicati in proiectele si initiativele cu si pentru tineri de la nivel national, Gala Tineretului din Romaniaeste găzduită anual de către orasul desemnat "Capitala Tineretului din Romania" si reuneste actori sociali, ai vietii culturale, economice, educationale si din domeniul sănătătii.

Anul acesta vom fi "Mai puternici, impreuna!".

        In cadrul evenimentului festiv din acest anvor fi premiate proiectele dedicate tineretului si implementatede către organizatii neguvernamentale de si pentru tineret, institutii publice, grupuri informale,in perioada octombrie 2019 - octombrie 2021,care se incadrează in următoarele sectiuni:

- Antreprenoriat, muncă si angajabilitate

- Cultură

- Implicare civică, voluntariat, mediu

- Incluziune socială

- Invătare non-formală

- Sănătate

- Sport

         Vor fi acordate si două premii speciale, pentru următoarele categorii:

- Junior ONG - cel mai bun proiect derulat de o organizatie neguvernamentală, infiintată in ultimii doi ani

- Premiu de popularitate - proiectului care va obtine cele mai multe voturi in perioada 12 - 15noiembrie2021.

          Activitatea de tineret si studentească desfasurata de catre directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, casele de cultură ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei nu va fi, de asemenea, trecută cu vederea si va fi recompensată in cadrul unor sectiuni specifice: 

- Cel mai bun proiect de tineret derulat de către un Centru de tineret din cadrul

Directiei Judeteane pentru Sport si Tineret

- Cel mai bun proiect de tineret derulat de către Directia Judeteană pentru Sport si Tineret/ Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

Cel mai bun proiect studentesc derulat de către Casa de Cultură a Studentilor respectiv  Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei

Candidaturile depuse, in perioada  07octombrie 2021 - 01 noiembrie 2021, vor fi evaluate si punctate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute in Regulamentul Galei Tineretului.

Juriul este format din reprezentanti ai structurilor guvernamentale si neguvernamentale, cu expertiză in domeniile pentru care se acordă premiile.

Detaliile legate de inscrierea proiectelor in competitie pot fi consultate pe site-urile www.galatineretului.ro, www.mts.ro si pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/galatineret

Link  Formular inscriere ONG, institutii publice, grupuri informale, companii/ Formular inscriere DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei

https://www.galatineretului.ro/inscriere/

Link Regulament GalaTineretului 2021- ONG, institutii publice, grupuri informale, companii

https://www.galatineretului.ro/regulament-ong-institutii-publice-etc-2021/

Link Regulament Gala Tineretetului 2021 - DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei

https://www.galatineretului.ro/regulament-djst-dstmb-ccs-ccss-tei-2021/

 

30
SEP
2021
Anunt concurs posturi vacante - functii contractuale

     Directia Judeteana pentru Sport și Tineret Constanta cu sediul in Constanta, strada Ion Banescu nr.2, organizeaza in conformitate cu prevederile H.G. 286/2011 modificata si completata prin H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante cu contract de individual de munca perioada nedeterminata și norma intreaga:

Sef formatie muncitori grad II - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (ospatar) - Restaurant Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Restaurant Sport - 1 post

Muncitor calificat I (electrician) - Sala Sporturilor - 1 post

Muncitor calificat I (instalator sanitar) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (spalator vase) - Hotel Sport - 1 post

Ingrijitor (femeie de serviciu) - Sediu DJST - 1 post

Muncitor calificat I (agent de paza) - CA 2 Mai - 1 post

TOTAL - 8 posturi

Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Directiei Judetene pentru Sport și Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, etaj 1 - Biroul Resurse Umane, luni - joi intre orele 08,00 - 16,30 si vineri intre orele 08,00 - 14,00.

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selectia dosarelor de inscriere in data de 18.10.2021;

- Proba scrisa in data de 25.10.2021 orele10,00;

- Interviul in data de  28.10.2021 orele 10,00

 

I. CONDITIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt cele prevazute la art. 3 din Anexa la H.G. nr.286/2011. Astfel poate participa la concurs persoana care:

  • are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  • are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • are capacitate deplina de exercitiu;
  • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

II. DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

4. copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;

5. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae;

Actele prevazute la punctele 2,3,4  vor fi prezentate insotite de documentele originale si se vor certifica pentru conformitatea cu originalul sau copii legalizate.    

Bibliografia de concurs si cerintele specifice se gasesc in documentele atasate.

Descarca fisier atasat: Fisa de post agent paza
Descarca fisier atasat: Fisa de post electrician
Descarca fisier atasat: Fisa de post ingrijitor
Descarca fisier atasat: Fisa de post instalator
Descarca fisier atasat: Fisa de post ospatar
Descarca fisier atasat: Fisa de post sef formatie muncitori
30
SEP
2021
Salarii in plata la 30.09.2021
Descarca fisier atasat: Salarii in plata la 30.09.2021
20
SEP
2021
Saptamana Europeana a Sportului

        Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta organizeaza impreuna cu Primaria Municipiului Constanta, Ministerul Tineretului si Sportului, Federatia Romana Sportul pentru Toti si structuri sportive constantene, in perioada 23-30.09.2021

"SAPTAMANA EUROPEANA A SPORTULUI" - # BE Active.

In cadrul Programului National Sportul pentru Toti

           Sinteza activitatilor sportiv-recreative este:

- Plaja Blanco Beach by Bavaria Blu Mamaia/Decathlon Romania: 22-24.09.2021 - orele 16.00 - 19.00, activitati de Fotbal, Handbal, Volei, Baschet, Rugby, Oina

- Plaja Reyna Constanta: 22-24.09.2021 - orele 16.00 - 19.00, activitati de Arte martiale, Judo, Atletism, Kaiac canoe, Yachting, peddleboarding, Jocuri marinaresti.

- Bulevardul Tomis: - zona Primarie si Institutia Prefectului, 25.09.2021 - orele 14.30 - formare drapel uman - Plecare parcare - Sala Sporturilor

- Bulevardul Tomis: - zona Primarie si Institutia Prefectului, 25.09.2021 - orele 15.00 activitati sportiv - recreative si workshop - cu participare a sportivilor de inalta performanta, presedinti de federatii nationale, autoriati publice locale, directori si presedinti d structuri sportive.

Organizator C.S. Laguna Constanta in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Federatia Romana Sportul pentru Toti. Inspectoratul Scolar Judetean, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Universitatea Maritima, Federatia Romana de Canotaj, Federatia Romana de Yachting, Federatia Romana de Kaiac Canoe, Asociatii Judetene pe ramura de sport: fotbal, handbal, judo si cluburi sportive.

- Stadion SNC, 25.09.2021 - orele 11,00 - Cupa Prieteniei la fotbal.

Organizator Clubul Sportiv Farul in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta , Federatia Romana Sportul pentru Toti si Asociatia Judeteana de Fotbal.

- Bulevardul Tomis: - zona Primarie si Institutia Prefectului, 25.09.2021 - orele 15.00 Atelierul cu vise - Campioni la lucruri bune, activitati sportive persoane cu nevoi speciale (baschet si trasee aplicative).

Organizator: Ministerul Tineretului si Sportului in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Federatia Romana Sportul pentru Toti

- Stadion Flacara Navodari, 25.09.2021 - orele 10.00 -18,00 - Jocurile copilariei

Organizator: Asociatia Taranii Dobrogeni in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta , Federatia Sporturilor Traditionale.

- Faleza Santa Maria Bay, 25.09.2021 - orele 09,00 - Cupa Marii Negre la ciclsm

Organizator: Clubul Sportiv Judetean de Ciclism in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta.

- Faleza Mamaia, 09.10.2021 - ora 11,00 - Cros ,,In memoriam Traian Petcu - planteaza un copac/pom/o floare, la final, - open, detalii: start, traseu, finish, vor fi comunicate in timp util.

Organizator: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta , Federatia Romana Sportul pentru Toti. initiator consilier local Ates Casimciali

Finantatori ai activitatilor sportive din programul "SAPTAMANA EUROPEANA A SPORTULUI" - # BE Active: Primaria Municipiului Constanta, Ministerul Tineretului si Sportului, Federatia Romana Sportul pentru Toti, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta.

Sponsorii proiectului sunt Roumasport/Decathlon Romania.

Participantii vor completa un formular cu care se vor prezenta la actiuni, pe care il gasiti atasat.

Descarca fisier atasat: Afis Be Active
Descarca fisier atasat: Afis Be Active1
Pagini (183) 1 2 3 ... Inainte Ultima