Acasa » Informatii generale

Pagini (187) Inapoi 1 2 3 4 ... Inainte Ultima
01
IUL
2022
Anunt procedura de negociere pentru incheierea unui contract Acord cadru de furnizare Alimente

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta demareaza procedura de negociere pentru incheierea unui contract Acord cadru de furnizare Alimente pentru o perioada de 3 luni (90 zile) sau pana la incheirea contractelor Acord cadru furnizare Alimente in baza procedurii de licitatie publicata in SEAP. Cod CPV principal: 15000000-8 - Alimente, băuturi, tutun și produse conexe

      Cantitatea produselor pentru fiecare lot se afla in anexa caietului de sarcini.

Descrierea contractului:

Acord cadru de furnizare alimente pentru o perioada estimată de 3 luni sau până la semnarea acordului-cadru de furnizare, în urma finalizării licitației deschise.

Procedura aplicată pentru achiziție: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu prevederile art.104 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:

c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă sau negociere competitivă nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante

Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare si incheierea unui Acord cadru, este prezentată în Fișa de Date/ Instrucțiuni pentru ofertanți.

 

Descarca fisier atasat: FDA alimente
Descarca fisier atasat: Model formulare alimente
Descarca fisier atasat: Draft acord cadru alimente
Descarca fisier atasat: Draft contract subsecvent alimente
Descarca fisier atasat: Anexa
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea I
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea 2
Descarca fisier atasat: Caiet sarcini partea 3
30
IUN
2022
Anunt concurs functie contractuala consilier I

       Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, cu sediul in localitatea Constanța, str. Ion Banescu, nr. 2, județul Constanța, organizeaza concurs  pentru ocuparea urmatorului post contractual, aprobat prin H.G. 286/2011, modificata si completata de H.G.1027/2014.

Denumirea postului - consilier I - post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga.

Conditiile specifice de participare la concurs:

- Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice ;

- Studii universitare de master in domeniul contabilitate;

- Curs de perfectionare ,,expert achizitii publice";

- Curs de perfectionare ,,expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene";

- Constituie un avantaj experienta in accesare proiecte cu finantare europeana sau fonduri nerambursabile;

- Vechime in munca minim 7 ani;

Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

        Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, intre orele 08,00 - 16,30 (luni - joi) 08,00 - 14,00 (vineri).

Mai multe detalii despre concurs si bibliografia se gasesc in documentul atasat.

 

30
IUN
2022
29
IUN
2022
Anunt reluare concurs functie contractuala
15
IUN
2022
Anunt concurs functie contractuala tehnician 1A (receptie)

          Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, cu sediul in localitatea Constanța, str. Ion Banescu, nr. 2, județul Constanța, organizeaza concurs  pentru ocuparea urmatorului post contractual, aprobat prin H.G. 286/2011, modificata si completata de H.G.1027/2014.

Denumirea postului - ,,tehnician IA" (receptie) - post vacant, contractual, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga.

Conditiile specifice de participare la concurs:

- studii medii

- diploma absolvire curs de calificare in meseria de receptioner

- cunostinte generale de operare PC

- vechime in exercitarea meseriei minim 3 ani

Concursul se va desfașura la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului in Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, intre orele 08,00 - 16,30 (luni - joi) 08,00 - 14,00 (vineri).

Concursul va consta in trei etape succesive, dupa cum urmeaza:

- Selecția dosarelor de inscriere in data de 30.06.2022; 

- Proba scrisa in data de 08.07.2022 orele 10,00;

- Interviul in data de  13.07.2022 orele 13,00.

         Relatii privind concursul: tel. 0241 614012, interior 111 - Birou Resurse Umane sau la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Constanta, str. Ion Banescu, nr. 2, Constanta.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia se gasesc in documentul atasat.

 

Pagini (187) Inapoi 1 2 3 4 ... Inainte Ultima