Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Prima Inapoi 1 2 3 4 5 ... Inainte Ultima
10
DEC
2007
ORDIN Nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

ORDIN Nr.954/B/C din 26 aprilie 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

NOTA:

Nu sunt incluse in textul actualizat modificarile efectuate prin art. 1 si 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 2076/C/2007. Reproducem mai jos aceste prevederi.

    "ART. 1

    (1) Evidenta asociatiilor religioase constituie potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007, se face prin inscrierea acestora intr-o rubrica speciala din cadrul sectiunii I din partea I-A a registrului prevazut la art. 13 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 16 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Rubrica prevazuta la alin. (1) va avea urmatorul cuprins:

    <<21. Asociatie religioasa constituita in temeiul Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.>>

    (3) Pana la organizarea in sistem informatizat a rubricii din registrul prevazut la art. 13, respectiv din Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, instantele judecatoresti competente vor efectua inscrierile privind asociatiile religioase in registre speciale tinute pe suport hartie, care vor contine informatiile ce se completeaza in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial pe suport informatic, si vor comunica Ministerului Justitiei, in termen de 3 zile de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus constituirea, copii ale inregistrarilor din registrele speciale, ale hotararilor, precum si ale inscrisurilor doveditoare.

    (4) Dispozitiile Ordinului ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 954/B/C/2000 se aplica in mod corespunzator si asociatiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006.

 

    ART. 2

    Verificarea disponibilitatii denumirii unei asociatii religioase se face luandu-se in considerare toate denumirile din cuprinsul sectiunii I din partea I-A a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, precum si din evidenta speciala continand lista denumirilor pentru care a fost eliberata si este valabila dovada disponibilitatii si rezervarii."

 

    Ministru de stat, ministrul justitiei,

    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 65/1997*) privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 79 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

    emite urmatorul ordin:

------------

    *) Hotararea Guvernului nr. 65/1997 a fost abrogata. A se vedea Hotararea Guvernului nr. 83/2005.

 

    ART. 1

    Se aproba Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.954-2000
10
DEC
2007
Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

ORDONANTA GUVERNULUI Nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociatii si fundatii

 

Text in vigoare incepand cu data de 28 iulie 2005

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 25 iulie 2005:

    - Legea nr. 246/2005, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta Guvernului nr. 26/2000.

 

    Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 a mai fost modificata si de:

    - Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, respinsa prin Legea nr. 213/2005 si abrogata prin Legea nr. 246/2005.

 

    In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante.

    (2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

    (3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.

    ART. 2

    Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:

    a) exercitarea dreptului la libera asociere;

    b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;

    c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;

    d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;

    e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;

    f) respectarea ordinii publice.

    ART. 3

    Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, incheiate in conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Ordonanta nr.26-2000
10
DEC
2007
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr.240 din 24 noiembrie 2000
pentru prorogarea termenului prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

EMITENT:      GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 620 din 30 noiembrie 2000

 

    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    ARTICOL UNIC

    Termenul prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.

 

                  PRIM-MINISTRU

            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

                       Contrasemneaza:

                       p. Ministrul tineretului si sportului,

                       Ion Dobrescu,

                       secretar de stat

 

                              ----------------

Descarca fisier atasat: O.u.g. nr.240-2000
10
DEC
2007
Ordin nr.307 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 - 2004

ORDIN Nr.307 din 26 iunie 2001
pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 - 2004

EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR.559 din 7 septembrie 2001

 

    Ministrul tineretului si sportului,

    avand in vedere Referatul Directiei generale coordonare programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Roman nr. 299/2001,

    in conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

    in baza art. 4 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului,

    emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aproba Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 - 2004, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se difuzeaza directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, federatiilor sportive nationale, cluburilor sportive, complexurilor sportive nationale, Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor si Centrului de Cercetari pentru Probleme de Sport.

    ART. 3

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Descarca fisier atasat: Ordin nr.307-2001
10
DEC
2007
LEGEA Nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

LEGEA Nr.246 din 18 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 656 din 25 iulie 2005

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. 1

    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, adoptata in temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

    "ART. 1

    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau in interesul unor colectivitati ori, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii in conditiile prezentei ordonante."

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.246-2005
Pagini (7) Prima Inapoi 1 2 3 4 5 ... Inainte Ultima