Acasa » Informatii generale » Legislatie

Pagini (8) Prima Inapoi ... 4 5 6 7 8 Inainte
10
DEC
2007
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr.34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    Text in vigoare incepand cu data de 4 octombrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 4 octombrie 2007:

    - Legea nr. 337/2006, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile ulterioare;

    - Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006;

    - Legea nr. 128/2007;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2007.

 

    NOTE:

    1. Prin Hotararea Guvernului nr. 925/2006 au fost aprobate normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    2. Prin Hotararea Guvernului nr. 1660/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    3. Prin Hotararea Guvernului nr. 71/2007 au fost aprobate Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    4. Prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 a fost aprobat Ghidul pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

 

    Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru elaborarea si promovarea unei noi legislatii in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor" si al recomandarilor Comisiei Europene,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    SECTIUNEA 1

    Scop. Principii

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: O.u.g. nr.34-2006
10
DEC
2007
Legea nr.53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

LEGEA Nr.53 din 2 martie 1998
pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 10 martie 1998

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifica Conventia europeana privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                   p. PRESEDINTELE SENATULUI

                           RADU VASILE

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                     ANDREI IOAN CHILIMAN

 

                     CONVENTIA EUROPEANA

privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985, in cadrul Consiliului Europei*)

 

    *) Traducere.

 

    Statele membre ale Consiliului Europei si celelalte state participante la Conventia culturala europeana, semnatare ale prezentei conventii,

    considerand ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai stransa legatura intre membrii sai,

    preocupate de violenta si de iesirile necontrolate ale spectatorilor in timpul manifestarilor sportive, in special cu ocazia meciurilor de fotbal, si de consecintele care decurg din aceasta,

    constiente de faptul ca aceasta problema ameninta principiile consacrate prin Hotararea (76) 41 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, cunoscuta drept Carta europeana a sportului pentru toti,

    subliniind importanta contributie adusa de sport, in general, la buna intelegere internationala si, in special, datorita frecventei lor, de meciurile de fotbal organizate intre echipele nationale si locale ale statelor europene,

    considerand ca atat autoritatile publice, cat si organizatiile sportive independente au responsabilitati distincte si totusi complementare in lupta impotriva violentei si manifestarilor nesportive ale spectatorilor,

    tinand seama si de faptul ca si organizatiile sportive au responsabilitati in ceea ce priveste securitatea si, ca atare, ele trebuie sa asigure buna desfasurare a manifestarilor pe care le organizeaza; considerand, de asemenea, ca, in vederea realizarii acestui scop, aceste autoritati si organizatii trebuie sa-si uneasca eforturile la toate nivelurile corespunzatoare,

    considerand ca violenta reprezinta un fenomen social actual, de mare amploare, ale carui origini sunt, in esenta, straine de sport si ca sportul este adesea terenul unor explozii de violenta,

    hotarate sa coopereze si sa intreprinda actiuni comune in scopul prevenirii si stapanirii violentei si impulsivitatii spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive,

    au convenit cele ce urmeaza:

 

    ART. 1

    Scopul conventiei

    1. In vederea prevenirii si stapanirii violentei si iesirilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor de fotbal, partile se angajeaza ca, in limitele prevederilor lor constitutionale respective, sa ia toate masurile necesare pentru a da curs dispozitiilor prezentei conventii.

    2. Partile extind aplicarea dispozitiilor prezentei conventii si asupra altor sporturi si manifestari sportive, susceptibile sa genereze violente sau iesiri necontrolate din partea spectatorilor, luand in considerare exigentele specifice ridicate de aceste manifestari.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Legea nr.53-1998
10
DEC
2007
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de c

ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr.30 din 12 aprilie 2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

    Text in vigoare incepand cu data de 15 noiembrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 15 noiembrie 2007:

    - Legea nr. 228/2007, prin care a fost aprobata cu modificari Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006;

    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2007.

 

    NOTA:

    Prin Hotararea Guvernului nr. 942/2006 au fost aprobate Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006.

 

    Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru stabilirea unui sistem de control ex-ante in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de Romania in cadrul capitolului 21 "Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale" si al recomandarilor Comisiei Europene,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    ART. 1

    (1) Se desemneaza Ministerul Economiei si Finantelor ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

    (2) In sensul prevederilor alin. (1), fac obiectul verificarii aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a urmatoarelor contracte:

    a) contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari publice cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 500.000 euro;

    b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

    c) contractele de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 75.000 euro;

    d) acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor prevazute la lit. a) - c).

    (3) Verificarea priveste etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la atribuirea si semnarea contractului. In situatiile exceptionale reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: O.u.g. nr.30-2006
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.1587 din 23 decembrie 2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.1587 din 23 decembrie 2003
privind aplicarea procedurii de conciliere pentru solutionarea divergentelor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 12 ianuarie 2004

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 107 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ART. 1

    Orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a apela la procedura de conciliere daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

    a) are un interes legitim in legatura cu un anumit contract de achizitie publica ce se atribuie de catre o autoritate contractanta definita conform art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; si

    b) sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecinta a unei actiuni/inactiuni a autoritatii contractante, prin care se incalca prevederile legale in domeniul achizitiilor publice.

    ART. 2

    (1) Contestatorul care intentioneaza sa apeleze la procedura de conciliere va transmite, in scris, Ministerului Finantelor Publice, cererea de initiere a procedurii.

    (2) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a transmite cererea contestatorului, catre Comisia Europeana, in cel mult 7 zile de la primire.

    ART. 3

    (1) In cazul in care Comisia Europeana considera ca litigiul ivit intre parti este in legatura cu incalcarea prevederilor comunitare in materie de achizitii publice, aceasta solicita autoritatii contractante sa decida daca accepta sa participe la procedura de conciliere.

    (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la solicitarea prevazuta la alin. (1) in cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

 

Descarca fisier atasat: H.g. nr. 1587-2003
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie p

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.925 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    Text in vigoare incepand cu data de 4 octombrie 2006

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 4 octombrie 2006:

    - Hotararea Guvernului nr. 1056/2006;

    - Hotararea Guvernului nr. 1337/2006.

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 303 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

    ART. 2

    (1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

    (2) In cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.

    (3) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care constata aparitia unor astfel de situatii, cum ar fi cele prevazute la art. 67 - 70 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptand potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.

    ART. 3

    (1) In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, cuprins in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005 - 2007, are urmatoarele atributii principale:

    a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

    b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

    c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;

    d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

    e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

    (2) Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.

    (3) Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire.

 ... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr. 925-2006
Pagini (8) Prima Inapoi ... 4 5 6 7 8 Inainte