Acasa » Informatii generale » Legislatie

Pagini (8) Prima Inapoi ... 5 6 7 8 Inainte
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie public

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.942 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

 

    Text in vigoare incepand cu data de 12 septembrie 2007

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

 

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 12 septembrie 2007:

    - Hotararea Guvernului nr. 1083/2007.

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

    ANEXA 1

 

                                 NORME

de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Ministerul Economiei si Finantelor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, finantate din fonduri publice si care intra sub incidenta legislatiei in domeniul achizitiilor publice.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

 

Descarca fisier atasat: H.g. nr.942-2006
10
DEC
2007
Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

LEGEA Nr.552 din 30 noiembrie 2004
privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1215 din 17 decembrie 2004

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    (1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport.

    (2) Dopajul in sport reprezinta:

    a) folosirea unei substante si/sau metode care sunt potential daunatoare pentru sanatatea sportivilor si/sau imbunatatesc performantele acestora;

    b) prezenta in organismul sportivului a unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia.

    (3) Conform reglementarilor Comitetului International Olimpic ale Conventiei Antidoping a Consiliului Europei si ale Codului Mondial Antidoping, elaborat de Agentia Mondiala Antidoping, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.

    ART. 2

    In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

    a) sportiv - orice persoana care participa la activitati sportive la nivel international, national sau la un nivel inferior;

    b) sportiv de nivel international - sportivul desemnat de o federatie sportiva internationala ca facand parte din esantionul de testare doping al acelei federatii;

    c) personal din anturajul sportivului - antrenori, instructori, manageri, personal din colectivul tehnic, personal medical si oficiali care lucreaza cu sportivi;

    d) organizatie nationala antidoping - entitate responsabila, la nivel national, cu promovarea si coordonarea politicii antidoping in sport, conducerea activitatii de recoltare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si cu conducerea audierilor;

    e) control doping - procesul care include planificarea testarilor, recoltarea si transportarea de probe biologice, analiza de laborator, managementul rezultatelor, audierile si apelurile;

    f) control doping in cadrul competitiei - o testare doping in care sportivii sunt selectionati pentru a fi testati in legatura cu o anumita competitie;

    g) control doping in afara competitiei - orice testare doping care nu se realizeaza in cadrul competitiei;

    h) control doping tinta - testare doping a unor sportivi care sunt selectionati pe o baza guvernata de regulile specifice efectuarii acestor testari, precum sportivi ale caror performante s-au ameliorat surprinzator de repede sau cei ai caror antrenori au avut mai multi sportivi depistati pozitiv la testele doping;

    i) control doping fara aviz prealabil - testare doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in timpul careia sportivul este insotit in permanenta, incepand cu momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;

    j) ofiter de control - persoana abilitata de catre Agentia Nationala Antidoping sa efectueze controlul doping;

    k) proba biologica - orice material biologic recoltat in vederea realizarii controlului doping;

    l) testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea testelor, recoltarea de probe biologice, manipularea si transportul lor la laboratorul de control doping;

    m) lista doping - lista care denumeste substantele si metodele interzise;

    n) substanta/metoda interzisa (substanta dopanta) - substanta/metoda cuprinsa in lista doping, care a dus sau este susceptibila sa duca la cresterea artificiala a performantelor sportivului si/sau care prezinta un risc real ori potential pentru sanatatea sportivului;

    o) substante speciale - substante care pot constitui subiectul incalcarilor fara intentie ale reglementarilor antidoping, deoarece sunt folosite pe scara larga in realizarea medicamentelor, si a caror utilizare in scop de dopaj este putin probabila;

    p) standard international - standard adoptat de Agentia Mondiala Antidoping in vederea implementarii prevederilor cuprinse in Codul Mondial Antidoping;

    q) rezultate pozitive constatate - raport de analiza emis de un laborator de control doping care certifica prezenta intr-o proba biologica a unei substante interzise sau a metabolitilor si markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;

    r) metabolit - orice substanta produsa in organism in urma unui proces de biodegradare;

    s) marker - un compus/grup de compusi sau parametri biologici care indica utilizarea de substante si/sau metode interzise;

    s) audiere provizorie - audiere ce are loc imediat dupa primirea unui rezultat pozitiv la controlul doping, efectuata de comisia antidoping a federatiei sportive nationale, si care precede audierea propriu-zisa;

    t) suspendare provizorie - interzicerea temporara a participarii sportivului sau a altei persoane la competitii, pana la luarea deciziei finale in urma audierii conduse in conformitate cu prevederile prezentei legi;

    t) suspendare - interzicerea pe o perioada determinata a participarii sportivului sau altei persoane la competitii ori la alte activitati sportive;

    u) descalificare - invalidarea rezultatelor obtinute de sportivi in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;

    v) falsificare - modificarea sau influentarea neregulamentara a rezultatelor controlului doping ori impiedicarea desfasurarii normale a procedurilor obisnuite de testare doping;

    w) utilizare - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante si/sau metode interzise;

    x) exceptii terapeutice - situatiile in care organizatia nationala antidoping poate aproba utilizarea unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical, in scopuri terapeutice.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Lege nr.552-2204
10
DEC
2007
Legea nr.551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

LEGEA Nr.551 din 30 noiembrie 2004
privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

Emitent: PARLAMENTUL

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR. 1161 din  8 decembrie 2004

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ART. 1

    (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare Comisia, se organizeaza si functioneaza pe langa Agentia Nationala pentru Sport ca organ deliberativ, fara personalitate juridica, independent in exercitarea atributiilor jurisdictionale date prin lege in competenta sa, asa cum sunt prevazute la art. 2.

    (2) Comisia isi desfasoara activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    (3) Sediul Comisiei este in sediul Agentiei Nationale pentru Sport, situat in municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

    ART. 2

    (1) Comisia este competenta sa solutioneze recursul formulat impotriva hotararilor definitive pronuntate, prin epuizarea cailor de atac, de comisiile interne de disciplina sau de alte organisme cu atributii disciplinare, care sunt organizate si functioneaza in cadrul federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, al ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Roman, precum si a cailor de atac formulate impotriva hotararilor Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport.

    (2) Comisia solutioneaza caile de atac formulate impotriva hotararilor definitive pronuntate in legatura cu urmatoarele tipuri de abateri:

    a) incalcarea prevederilor din statutele si regulamentele structurilor sportive, in masura in care sanctionarea unei astfel de abateri este de competenta comisiilor interne de disciplina;

    b) comportamente, atitudini, gesturi agresive sau nesportive ale jucatorilor fata de arbitri, oficiali, alti sportivi sau fata de public;

    c) declaratii publice ale conducatorilor, tehnicienilor, arbitrilor sau sportivilor, care pot incita sau pot conduce la acte de violenta din partea echipelor sau spectatorilor;

    d) absenta nejustificata de la competitii, in cazul convocarilor selectionatelor nationale;

    e) manipularea sau modificarea, direct ori printr-o persoana interpusa, a materialului sau a echipamentului sportiv, prin incalcarea reglementarilor tehnice din fiecare ramura sportiva;

    f) participarea neautorizata, neprezentarea sau retragerea nejustificata din orice proba sau competitie;

    g) orice alte tipuri de abateri date in competenta comisiilor interne de disciplina.

    (3) Atributiile Comisiei prevazute la alin. (1) si (2) se exercita numai daca o parte interesata opteaza pentru aceasta jurisdictie. Calea de atac se poate introduce in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii.

    (4) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac este reglementata printr-un regulament de procedura, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

    (5) Procedura de solutionare de catre Comisie a cailor de atac devine obligatorie din momentul sesizarii acesteia. Hotararile pronuntate pot fi atacate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare.

    (6) In situatia in care nu se opteaza pentru procedura de solutionare a cailor de atac de catre Comisie, partile interesate se pot adresa judecatoriei, potrivit normelor de drept comun, cu aplicarea art. 282^1 alin. 2 si a art. 299 alin. 3 din Codul de procedura civila.

    ART. 3

    (1) Comisia este compusa din 61 de membri.

    (2) Poate fi numita, in conditiile legii, ca membru al Comisiei, orice persoana fizica care intruneste in mod cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are cetatenie romana;

    b) are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile;

    c) are o reputatie nestirbita;

    d) este licentiata in drept, respectiv detine o diploma echivalenta in stiinte juridice sau in educatie fizica si sport ori are o experienta recunoscuta in activitatea sportiva.

    (3) Cel putin o treime din numarul membrilor Comisiei va avea studii juridice.

    (4) Membrii Comisiei sunt numiti in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura, cu respectarea urmatoarei structuri:

    a) 25 de membri, de catre Agentia Nationala pentru Sport;

    b) 10 membri, de catre Comitetul Olimpic Roman;

    c) 15 membri, de catre federatiile sportive nationale olimpice;

    d) 8 membri, de catre federatiile sportive nationale neolimpice;

    e) 2 membri, de catre ligile profesioniste;

    f) un membru, de catre Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport.

    (5) Membrii Comisiei beneficiaza de o indemnizatie de sedinta in cuantum de 25% din salariul mediu brut pe economie pentru fiecare sedinta, fara a depasi lunar 50% din acesta.

    ART. 4

    (1) Comisia este condusa de un consiliu director format din 7 membri.

    (2) Mandatul membrilor Comisiei si ai consiliului director este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit o singura data.

    (3) Din consiliul director pot face parte numai persoanele numite, in conditiile legii, ca membri ai Comisiei.

    (4) Consiliul director va fi alcatuit din 7 membri, numiti dupa cum urmeaza:

    a) 3 membri din partea Agentiei Nationale pentru Sport;

    b) un membru din partea Comitetului Olimpic Roman;

    c) un membru din partea federatiilor sportive nationale olimpice;

    d) un membru din partea federatiilor sportive nationale neolimpice;

    e) un membru din partea ligilor profesioniste.

    ART. 5

    Consiliul director indeplineste urmatoarele atributii:

    a) valideaza structura completelor;

    b) adopta toate masurile necesare pentru protectia drepturilor partilor in cursul procedurii;

    c) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

    ART. 6

    (1) Consiliul director este condus de un presedinte, care este asistat in indeplinirea atributiilor sale de un vicepresedinte.

    (2) Presedintele consiliului director exercita, in principal, atributii referitoare la organizarea completelor si la administrarea cazurilor care vor fi supuse spre solutionare acestor complete.

    (3) Vicepresedintele consiliului director il ajuta pe presedintele consiliului in indeplinirea atributiilor sale si este inlocuitorul de drept al acestuia.

    (4) Presedintele si vicepresedintele sunt alesi dintre membrii consiliului director, de catre acestia, prin vot secret.

    ART. 7

    (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de Agentia Nationala pentru Sport, cu incadrarea in numarul maxim de posturi din structura acesteia si in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul Agentiei.

    (2) Secretariatul indeplineste urmatoarele atributii:

    a) primeste si inregistreaza cereri, memorii, documente ale partilor, conform prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei;

    b) arhiveaza documentatia primita;

    c) asigura circulatia documentelor necesare in vederea alcatuirii completului, respectiv obtinerea declaratiilor de acceptare a propunerilor de numire si a declaratiilor de compatibilitate din partea membrilor propusi de parti;

    d) indeplineste formalitatile de convocare a consiliului director;

    e) exercita orice alte atributii prevazute de prezenta lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.

    ART. 8

    (1) Consiliul director se intruneste la convocarea presedintelui consiliului director de doua ori pe an sau ori de cate ori este nevoie.

    (2) Sedintele consiliului director se considera regulamentar intrunite in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

    (3) Deciziile consiliului director sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti in sedinta.

    ART. 9

    (1) Comisia solutioneaza caile de atac in complet format din 3 membri.

    (2) In fiecare caz completul de solutionare se formeaza dupa cum urmeaza: doi membri sunt numiti de catre presedintele consiliului director, la propunerea partilor in litigiu, iar al treilea membru, in calitate de presedinte al completului de solutionare, este numit de presedintele consiliului.

    (3) In toate cazurile nu pot fi propusi, respectiv numiti, in completele de solutionare decat membri ai Comisiei.

    ART. 10

    (1) Membrii Comisiei nu pot fi numiti, respectiv validati, ca membri in completul de solutionare atunci cand au un interes in solutionarea litigiului.

    (2) Membrii consiliului director nu pot fi numiti in complete de solutionare, ci doar in complete de recuzare.

    (3) Partile depun la secretariatul Comisiei propunerile de membri ai Comisiei solicitati sa faca parte din complet. Secretariatul Comisiei solicita membrilor propusi completarea formularului de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

    (4) La nivelul consiliului director se analizeaza declaratiile pe propria raspundere si, in cazul in care se constata starea de incompatibilitate sau raspunsul negativ al membrului desemnat, se notifica partilor, prin secretariatul Comisiei, reluarea procedurii de numire doar pentru partea al carei membru se afla in situatia de incompatibilitate sau de refuz al numirii.

    (5) De asemenea, verificarea compatibilitatii presedintelui completului se face la nivelul consiliului director, tot pe baza de declaratie pe propria raspundere de acceptare a numirii si de compatibilitate.

    (6) In termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii starii de acceptare a numirii si de compatibilitate din partea tuturor membrilor completului propusi de parti, presedintele consiliului director valideaza prin decizie alcatuirea completului de solutionare.

    ART. 11

    (1) In afara cazurilor de incompatibilitate care se solutioneaza pe baza declaratiilor pe propria raspundere date in vederea alcatuirii completului, pe tot parcursul derularii procedurii, dar nu mai tarziu de termenul fixat pentru inceperea dezbaterilor in cauza, partea interesata poate solicita recuzarea oricarui membru al completului, in conformitate cu prevederile regulamentului de procedura al Comisiei.

    (2) Cererile de recuzare se solutioneaza de membrii consiliului director.

    ART. 12

    (1) Cheltuielile de functionare a Comisiei se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Agentiei Nationale pentru Sport.

    (2) Pentru activitatea desfasurata in vederea solutionarii litigiilor de catre Comisie nu se percep taxe.

    ART. 13

    Regulamentul de organizare si functionare, precum si regulamentul de procedura ale Comisiei se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    ART. 14

    (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si Comitetul Olimpic Roman vor proceda la modificarea statutelor proprii, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

    (2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), hotararile pronuntate de comisiile interne de disciplina sau de alte organe interne cu atributii similare, organizate la nivelul structurilor sportive enumerate la alin. (1) in vederea solutionarii recursurilor formulate impotriva hotararilor definitive date in competenta Comisiei, sunt nule de drept.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                              VALER DORNEANU

 

                          PRESEDINTELE SENATULUI

                             NICOLAE VACAROIU

 

                              ---------------

Descarca fisier atasat: Lege nr.551-2004
10
DEC
2007
Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

LEGEA Nr. 350 din 2 decembrie 2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Emitent: PARLAMENTUL

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR. 1128 din 14 decembrie 2005

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

ART. 1

Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

ART. 2

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

b) autoritate finantatoare - orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice institutie publica de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, in conditiile legii;

c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila in urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;

d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate in considerare pentru finantarea nerambursabila;

e) contract de finantare nerambursabila - contract incheiat, in conditiile legii, intre o autoritate publica, denumita in continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar;

f) finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, in vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate ori garantate de catre stat sau de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

h) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare

 

ART. 3

(1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.

(2) Prevederile prezentei legi se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila din fondurile publice, cu exceptia celor finantate din fonduri externe nerambursabile.

(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finantarile nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie in caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

(4) Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.

(5) Potrivit dispozitiilor prezentei legi, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului in care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila

 

ART. 4

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel incat orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, in sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja inceputa sau finalizata la data incheierii contractului de finantare;

g) cofinantarea, in sensul ca finantarile nerambursabile trebuie insotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Lege nr.350-2005
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

HOTARAREA GUVERNULUI Nr.884 din 13 septembrie 2001
pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL  NR.578 din 14 septembrie 2001

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 96 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                  PRIM-MINISTRU

                  ADRIAN NASTASE

 

                         Contrasemneaza:

                         Ministrul tineretului si sportului,

                         Georgiu Gingaras

 

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

                         Marian Sarbu

 

                         Ministrul educatiei si cercetarii,

                         Ecaterina Andronescu

 

                         p. Ministrul apararii nationale,

                         Sorin Encutescu,

                         secretar de stat

 

                         p. Ministru de interne,

                         Nicolae Berechet,

                         secretar de stat

 

                         Ministrul finantelor publice,

                         Mihai Nicolae Tanasescu

 

 

    ANEXA 1

 

    REGULAMENT de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

    CAP. 1

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

    a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului elibereaza Certificatul de identitate sportiva si acorda numar de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor conditii si sub un anumit control;

    b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza constituirea si functionarea unei structuri sportive;

    c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului aproba: participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale; afilierea organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate, precum si organizarea pe teritoriul Romaniei de campionate mondiale, europene si regionale;

    d) inregistrare - consemnare facuta in scop de publicitate in Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel national a structurilor sportive;

    e) recunoastere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului si Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva in raport cu tertii;

    f) revocarea recunoasterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului anuleaza recunoasterea emisa anterior;

    g) supravegherea si controlul structurilor sportive - complex de activitati prin care Ministerul Tineretului si Sportului verifica modul de functionare si administrare a structurilor sportive, in conformitate cu statutele, regulamentele si dispozitiile legale in vigoare;

    h) afiliere - ca act juridic reprezinta decizia luata de o federatie sportiva nationala de a admite printre membrii sai o structura sportiva; ca relatie juridica este legatura care uneste o federatie sportiva nationala cu fiecare structura sportiva afiliata;

    i) legitimare - act juridic bilateral intre o structura sportiva si un sportiv, care le confera acestora drepturi si obligatii reciproce;

    j) legitimatie sportiva - document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sportiv;

    k) asociatie sportiva - societate civila particulara fara personalitate juridica, pe ramuri de sport, constituita in conditiile Codului civil;

    l) societate comerciala sportiva pe actiuni - club sportiv constituit in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, precum si, in completare, ale Codului comercial;

    m) structura sportiva de utilitate publica - structura sportiva care a urmat procedura prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, precum si structura sportiva care este de utilitate publica in conditiile Legii nr. 69/2000;

    n) sectie pe ramura de sport - subunitate in cadrul unui club sportiv sau unei asociatii sportive fara personalitate juridica;

    o) proba sportiva - ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distincta si un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, avand reguli de concurs specifice si o performanta de un anumit gen, evaluata dupa un anumit cod si printr-un sistem de unitati de masura propriu;

    p) proba olimpica - proba sportiva inclusa in programul fiecarei editii a Jocurilor Olimpice;

    r) ramura de sport - ansamblul exercitiilor fizice sportive si/sau probelor sportive, validate in timp, care se realizeaza in concurs dupa reguli prestabilite si in conditii proprii;

    s) disciplina sportiva - ansamblul ramurilor si/sau probelor sportive ale caror structura motrica, elemente si procedee tehnice, tip de efort, conditii si mod asemanator de reglementare, alcatuire si evaluare - concursuri pe echipe/individuale -, pe acelasi aparat, cu acelasi obiect de intrecere, cu aceeasi durata, pe acelasi spatiu de joc, se constituie intr-un sistem unitar de pregatire si competitie.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.884-2001
Pagini (8) Prima Inapoi ... 5 6 7 8 Inainte