Acasa » Informatii generale » Legislatie » Legislatie in domeniul sportului

Pagini (7) Prima Inapoi ... 5 6 7
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 255 din 4 martie 2003
pentru aprobarea Statutului antrenorului

Emitent: GUVERNUL ROMANIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL nr.191 din 26 martie 2003

 

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 60 alin. (2) din Legea educatiei fizice si sportului, nr. 69/2000,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Statutul antrenorului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Contrasemneaza:

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Ion Anton Marasescu,

secretar de stat

 

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

 

Ministrul educatiei si cercetarii,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXA 1

STATUTUL ANTRENORULUI

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

Pregatirea sportiva, in forme organizate, potrivit legii, se asigura de persoane atestate in domeniu prin diploma de licenta, diploma de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute in conditiile legii.

ART. 2

Antrenorul este persoana atestata intr-o anumita ramura de sport pe baza diplomei de licenta, a diplomei de absolvire sau a certificatului de absolvire, dupa caz.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.255-2003
10
DEC
2007
Hotararea Guvernului nr.116 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 116 din7 februarie 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

Text in vigoare incepand cu data de 14 septembrie 2005

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 14 septembrie 2005:

- Hotararea Guvernului nr. 959/2005.

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 85 alin. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985 si ratificata de Romania prin Legea nr. 53/1998,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

ARTICOL UNIC

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1

Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, denumita in continuare Comisie, este constituita ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 2

Activitatea Comisiei se desfasoara in conformitate cu prevederile:

a) Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985 si ratificata de Romania prin Legea nr. 53/1998, denumita in continuare Conventia europeana;

b) Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) prezentului regulament.

ART. 3

Comisia este un organism fara personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: H.g. nr.116-2002
10
DEC
2007
Codul Civil Titlu VIII - Contractul de societate civila

Titlul VIII

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE

 

CAP. 1

Dispozitii generale

 

ART. 1491

Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva.

ART. 1492

Orice societate trebuie sa aiba de obiect un ce licit si sa fie contractata spre folosul comun al partilor.

Fiecare membru al unei societati trebuie sa puna in comun sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa.

 

CAP. 2

Despre diversele feluri de societati

 

ART. 1493

Societatile sunt universale sau particulare.

 

Sectiunea I

Despre societatile universale*)

 

*) Dispozitiile privitoare la societatile universale nu si-au gasit niciodata aplicarea in practica.

 

ART. 1494

Societatile universale pot fi de doua feluri: societatea tuturor bunurilor a membrilor ei; si societatea universala a castigurilor.

ART. 1495

Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile si imobile ce poseda, si toate castigurile ce ar putea rezulta din ele. In contractul societatii, ei pot cuprinde orice altfel de castiguri, bunurile insa ce vor putea dobandi prin succesiune sau donatiune nu vor intra.

ART. 1496

Societatea universala a castigurilor este aceea prin care membrii ei pun la mijloc castigurile din industria lor, ce cu orice titlu ar dobandi in cursul societatii. Averea mobila, ce poseda fiecare din asociati in momentul contractului, intra in societate; imobilele lor insa personale nu intra decat pentru folosinta numai.

ART. 1497

Facandu-se un simplu contract de societate universala, fara nici o alta declaratie, atunci se intelege ca s-a format numai o societate universala de castiguri.

ART. 1498

Contractul de societate universala se poate face numai intre persoanele capabile de a da sau a primi una de la alta si care au facultatea de a se avantaja reciproc in prejudiciul altor persoane.

 

Sectiunea II

Despre societatea particulara

 

ART. 1499

Societatea particulara este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor.

ART. 1500

Asemenea, societate particulara este si aceea formata prin un contract, prin care mai multe persoane se alcatuiesc, sau pentru o intreprindere determinata, sau pentru exercitiul unei meserii sau al unor profesiuni.

... pentru textul complet verificati documentul atasat.

Pagini (7) Prima Inapoi ... 5 6 7