Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri

Pagini (15) Prima Inapoi ... 12 13 14 15 Inainte
09
APR
2008
Invitatie participare achizitie mobilier
  Nr. 2480 din 08.04.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 30.04.2008, ora 11.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: "Mobilier camere Centrul Olimpic Navodari - Constanta", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 29.04.2008, ora 16.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire.

Obiectul contractului: Achizitie de "Mobilier camere Centrul Olimpic Navodari Constanta" Cantitatea: 34 seturi mobilier camera Centrul Olimpic Navodari, conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse. Costurile ofertate cuprind obligatoriu toate cheltuielile de montaj, transport, taxe diverse (vamale, de instalare, etc.), care sunt asociate produsului ofertat.  

Cod CPV: 36100000-2.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". Nu se admit oferte alternative.

 

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,            Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU                   ISABELLA STAN            IULIAN GURZU           DANIELA GURGU

                                            Consilier                   Director adj. UABS        Sef serviciu contabilitate

                                                                                 

 

                                                                                             

 

                                                                                 

                                                                                 

08
APR
2008
Invitatie participare achizitie publica Echipament Sportiv
  Nr. 2348 din 31.03.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 11.04.2008, ora 11.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferta", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: "Echipament sportiv", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 11.04.2008, ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire.

Obiectul contractului: Achizitie de "Echipament sportiv"

Cod CPV: 36400000-5.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,       Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU              ISABELLA STAN         IULIAN GURZU               DANIELA GURGU

                                       Consilier                     Director adj. UABS       Sef serviciu contabilitate

                                                

                                                                                   

 

                                                                                  

12
MAR
2008
Anunt angajare amenajator 27 Martie 2008
 

Nr. 1077 din 11.03.2008

 

 

ANUNT ANGAJARE

 

         "Directia pentru Sport Constanta organizeaza recrutare de personal pentru postul de amenajator baza.

            Conditii de participare:

Absolvent studii medii,

Cunostinte minime despre activitatea sportiva,

Cunostinte operare PC

Cunostinte tehnice electronice si sisteme de sonorizare

Carnet de conducere cat.B

Limba engleza- nivel mediu

Domiciliul stabil in municipiul Constanta,

 

Concursul va avea loc la sediul D.S.J. Constanta, str. Ion Banescu nr.2, in ziua de 27.03.2008, orele 10.00.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon 614.012 - compartiment  resurse umane . Dosarele se depun pana la data de 26.03.2008 la sediul D.S.J. Constanta."

 

 

 

 

 

 

ELENA FRINCU                                                      ALINA BLEBEA

Director executiv                                                Consilier Resurse Umane
11
MAR
2008
Anunt finantare fonduri nerambursabile sesiunea I 2008
ANUNT

Referitor: finantare proiecte din fonduri publice 

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta anunta: marti 25 martie 2008, ora 16.00, va avea loc la sediul Directiei pentru Sport, situat in str. Ion Banescu nr. 2, aplicarea procedurii de selectie de proiecte de activitate sportiva finantate din fonduri publice nerambursabile pentru anul 2008.

          Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti.

Suma alocata din fonduri publice pentru anul 2008 este de 251.000 lei, structurata pe programe astfel:

1. Programul „Promovarea sportului de performanta" - 191.000 lei

2. Programul „Sportul pentru toti" - 60.000 lei.

 

Depunerea propunerilor de finantare, conform Legii nr. 350/2005 si a Ordinului nr. 130/2006, se va face pana marti 25 martie 2008, ora 12.00 la sediul DSJ Constanta.

Dosarele cu propunerile de finantare se vor intocmi de catre structurile sportive de drept privat conform Ghidului „Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" cat si a Deciziei nr. 7 din 30.01.2007 cu privire la „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat". Dosarele cu documentele solicitate vor fi depuse si pe suport magnetic.

 

Pentru informatii („Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva", „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat") se poate consulta site-ul: http://www.dsjconstanta.ro/. Persoana de contact: Isabella Stan - Consilier, telefon: 614.012.

 

Director Executiv,                                                                 Consilieri,

ELENA FRINCU                                                                        ISABELLA STAN

                                                                                                 EMIL IONESCU

                                                                                                 MIHAIL ORZAN

                                                                                                 MARIANA TUDORA

14
DEC
2007
Anunt finantare din fonduri nerambursabile trimestru I 2007

ANUNT
Referitor: finantare proiecte din fonduri publice 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta anunta: marti 27 februarie 2007, ora 11.00, va avea loc la sediul Directiei pentru Sport, situat in str. Ion Banescu nr. 2, aplicarea procedurii de selectie de proiecte de activitate sportiva finantate din fonduri publice nerambursabile pentru trimestrul I 2007.

            Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti.

Suma alocata din fonduri publice pentru sesiunea de finantare a trimestrului I 2007 este de 100.000 lei.

 

Depunerea propunerilor de finantare, conform Legii nr. 350/2005 si a Ordinului nr. 130/2006, se va face pana luni 26 februarie 2007, ora 16.00 la sediul DSJ Constanta.

Dosarele cu propunerile de finantare se vor intocmi de catre structurile sportive de drept privat conform Ghidului „Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" cat si a Deciziei nr. 7 din 30.01.2007 cu privire la „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat". Dosarele cu documentele solicitate vor fi depuse si pe suport magnetic.

Pentru informatii („Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva", „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat") se poate consulta site-ul: http://www.dsjconstanta.ro/. Persoana de contact: Isabella Stan - Consilier, telefon: 614.012.    

 

Director Executiv,                                            Consilieri,

ELENA FRINCU                                                 ISABELLA STAN

                                                                          EMIL IONESCU

                                                                          MIHAIL ORZAN

                                                           

 

Pagini (15) Prima Inapoi ... 12 13 14 15 Inainte
Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri