Acasa » Sport » Finantare » Bugetul din fonduri nerambursabile » Anul 2007

05
MAR
2008
Anul 2007

DIRECTIA PENTRU SPORT A JUDETULUI CONSTANTA
CAP. 67.01 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 

 

 

BUGETUL PENTRU FINANTAREA STRUCTURILOR
SPORTIVE DE DREPT PRIVAT PE ANUL 2007

 

 

Denumire Indicatori

Realizat 2006

Program 2007

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Transferuri,

total din care :

275,000

275,000

100,000

75,000

50,000

50,000

Promovarea sportului de performanta

235,000

235,000

90,000

65,000

40,000

40,000

Sportul pentru toti

40,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                   RESPONSABIL COMPARTAMENT FINANCIAR CONTABIL,
ELENA FRINCU                                             LAURA POP