Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri » Achizitii publice

Pagini (6) Prima Inapoi ... 4 5 6
10
APR
2008
Invitatie participare achizitie carne vita
  Nr. 2541 din 10.04.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 21.04.2008, ora 14.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: Achizitie de "Carne de vita", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.04.2008, ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire

Obiectul contractului: Achizitie de „carne de vita"

Cod CPV: 15111100-0

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,         Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU                ISABELLA STAN          IULIAN GURZU                   DANIELA GURGU

                                         Consilier                      Director adj. UABS          Sef serviciu contabilitate

 

                                                                                 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

                                                                                 
10
APR
2008
Invitatie participare achizitie carne pasare
Nr. 2539 din 10.04.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 21.04.2008, ora 14.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: Achizitie de "Carne de pasare", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.04.2008, ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire

Obiectul contractului: Achizitie de „carne de pasare"

Cod CPV: 15112000-6

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,        Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU               ISABELLA STAN         IULIAN GURZU               DANIELA GURGU

                                        Consilier                     Director adj. UABS       Sef serviciu contabilitate      

                                                                   

10
APR
2008
Invitatie participare achizitie carne porc
Nr. 2540 din 10.04.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 21.04.2008, ora 14.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: Achizitie de "Carne de porc", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 21.04.2008, ora 12.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire

Obiectul contractului: Achizitie de „Carne de porc"

Cod CPV: 15113000-3

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,         Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU                ISABELLA STAN        IULIAN GURZU                DANIELA GURGU

                                         Consilier                    Director adj. UABS        Sef serviciu contabilitate

09
APR
2008
Invitatie participare achizitie mobilier
  Nr. 2480 din 08.04.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 30.04.2008, ora 11.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferte", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: "Mobilier camere Centrul Olimpic Navodari - Constanta", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 29.04.2008, ora 16.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire.

Obiectul contractului: Achizitie de "Mobilier camere Centrul Olimpic Navodari Constanta" Cantitatea: 34 seturi mobilier camera Centrul Olimpic Navodari, conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse. Costurile ofertate cuprind obligatoriu toate cheltuielile de montaj, transport, taxe diverse (vamale, de instalare, etc.), care sunt asociate produsului ofertat.  

Cod CPV: 36100000-2.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic". Nu se admit oferte alternative.

 

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,            Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU                   ISABELLA STAN            IULIAN GURZU           DANIELA GURGU

                                            Consilier                   Director adj. UABS        Sef serviciu contabilitate

                                                                                 

 

                                                                                             

 

                                                                                 

                                                                                 

08
APR
2008
Invitatie participare achizitie publica Echipament Sportiv
  Nr. 2348 din 31.03.2008

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta, cod fiscal 2755952, cu sediul in Constanta, str. Ion Banescu nr.2, telefon: 0040241/614.012, fax: 0040241/617.021, organizeaza pe data 11.04.2008, ora 11.00 la sediul institutiei, deschiderea de oferte privind procedura de "cerere de oferta", pentru atribuirea contractului de achizitie publica - furnizare de produse: "Echipament sportiv", conform Documentatiei de atribuire a contractului de furnizare produse.

 

Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 11.04.2008, ora 10.00.

Adresa la care se transmit ofertele: la sediu - Directia pentru Sport a Judetului Constanta, Constanta, str. Ion Banescu nr.2, cod postal 900669.

Limba in care se elaboreaza oferta: limba romana.

Criterii minime de calificare: Conform documentatiei de atribuire.

Obiectul contractului: Achizitie de "Echipament sportiv"

Cod CPV: 36400000-5.

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica: "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic".

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea documentatiei la dispozitia oricarui operator economic interesat care a inaintat o solicitare in acest sens, respectiv Documentatia de atribuire se obtine contra cost, de la sediul Directiei pentru Sport Constanta, situat  in Constanta, str. Ion Banescu nr.2.

Valoarea documentatiei de atribuire: 10 lei.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.S.J. Constanta, telefon: 0241/ 614.012, fax:  0241/617.021.

 

Director Executiv,       Compartimentul de achizitii publice,

ELENA FRINCU              ISABELLA STAN         IULIAN GURZU               DANIELA GURGU

                                       Consilier                     Director adj. UABS       Sef serviciu contabilitate

                                                

                                                                                   

 

                                                                                  

Pagini (6) Prima Inapoi ... 4 5 6