Acasa » Sport

Pagini (127) Prima Inapoi ... 118 119 120 121 122 ... Inainte Ultima
08
NOI
2007
Cerere de finantare - model
Descarca fisier atasat: Cerere de finantare - model
08
NOI
2007
Metodologia de finantare
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta 

 

METODOLOGIA DE FINANTARE DIN FONDURI

PUBLICE NERAMBURSABILE PENTRU PROIECTE DE

ACTIVITATE SPORTIVA

 

 

I. PREAMBUL

 

           Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta este organizata in baza H.G. nr. 776/28.07.2010 si functioneaza ca serviciu public deconcentrat al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridica.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta a preluat personalul, activitatea, patrimoniul si bugetul Directiei pentru Sport a Judetului Constanta si a Directiei pentru Tineret a Judetului Constanta, care s-au desfiintat, conform prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta asigura implementarea la nivel judetean a strategiei si politicilor Guvernului in domeniile sportului si tineretului si indeplineste urmatoarele atributii specifice:

a. asigura punerea in aplicare la nivelul judetului a strategiei si programelor Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret in domeniile sportului si tineretului;

b. utilizeaza centrele de agrement pentru tineret in scopul desfasurarii de activitati recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii si tineret;

c. urmareste aplicarea si controlul respectarii actelor normative din domeniile sportului si tineretului;

d. colaboreaza cu celelalte institutii deconcentrate, cu organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu persoane juridice de drept public sau privat, romane sau straine;

e. organizeaza si desfasoara actiuni de si pentru tineret, actiuni culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne si internationale, sportive si de agrement pentru tineri, in taberele sau centrele de agrement;

f. elaboreaza calendarul anual de actiuni de sport si tineret proprii si in parteneriat si il supun aprobarii conducerii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret;

g. actioneaza in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale pentru dezvoltarea bazei materiale din centrele de agrement din fondurile alocate de la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si din alte fonduri, precum si pentru modernizarea si optimizarea serviciilor pentru sport si tineret;

h. asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte de si pentru tineret, precum si pentru sport de catre institutii publice locale;

i. colaboreaza, coopereaza si dezvolta parteneriate cu persoane fizice si juridice, in vederea indeplinirii obiectivelor in domeniile sportului si tineretului;

i. ofera informatii si acorda consiliere in domeniile sportului si tineretului;

j. organizeaza, participa, monitorizeaza si evalueaza actiunile in domeniile sportului si tineretului;

k. organizeaza baza de date cu organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret din judet;

l. organizeaza tabere tematice, activitati de recreere, seminarii, cursuri pentru educatia nonformala pentru tineri si studenti;

m. organizeaza si implementeaza programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precadere pentru cei defavorizati;

n. propun Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret infiintarea sau desfiintarea centrelor pentru tineret pe care le coordoneaza, in vederea derularii activitatilor de informare si consiliere pentru tineret;

o. finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala.

            Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta indeplineste si atributiile prevazute la art. 20 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

            Prezenta „Metodologie de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" va asigura o mai mare transparenta a procesului de acordare a finantarii prin evidentierea scopurilor, obiectivelor si performantelor ce urmeaza a fi obtinute prin utilizarea fondurilor publice alocate, si in acelasi timp va fi un ghid util pentru cluburile sportive de drept privat si ale asociatiile judetene pe ramura de sport. 

... pentru textul complet consultati documentul atasat.

Descarca fisier atasat: Metodologia de finantare
08
NOI
2007
Asociatii sportive fara personalitate juridica

Asociatiile Sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica, se pot constitui ca societati civile particulare in conditiile Codului civil. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale, pana la nivel de judet ( alin.1, art 25.legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000);

Asociatiile Sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice si private ca unitati fara personalitate juridica ( alin 2, art.25, legea 69/2000);

In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica ( alin3, art.25, legea 69/2000);

Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant, se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare ( alin 1, art.6, legea 69/2000);

Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar si Universitar ( alin.2, art.6, legea 69/2000);

Etapele necesare pentru infiintarea unei asociatii sportive si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la D.S.J. Constanta:
1. Redactarea Contractului de Societate Civila Particulara pentru constituirea Asociatiei Sportive - model;
2. Autentificarea Contractului de Societate Civila Particulara pentru constituirea Asociatiei Sportive;
3. Dovada patrimoniului ( deschidere de cont la banca);
4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc. ) ;
5. Confectionarea de stampila;
6. Depunerea la secretariatul D.S.J a dosarului cu anexa 5 si anexa 6 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
7. Obtinerea Certificatului de Identitate Sportiva de la D.S.J.;
8. Afilierea la Asociatiile Judetene pe Ramura de Sport la ramurile sportive prevazute in C.I.S. si la Federatia Sportului Scolar si Universitar (unde este cazul).

Descarca fisier atasat: Anexa nr5
Descarca fisier atasat: Anexa nr6
Descarca fisier atasat: Precizari scriere cis 2009
Descarca fisier atasat: Contract societate civila - model
Descarca fisier atasat: F structuri la 31.12.2013
08
NOI
2007
Cluburi sportive publice din judetul Constanta

Cluburile Sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale. (alin.1, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive de drept public, mono sau polisportive se organizeaza si fuctioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza. (alin. 2, art.29, legea 69/2000);

Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare potrivit legii (alin.2, art.28, legea 69/2000);

Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva ( alin 6, art.28, legea 69/2000).

Etapele necesare pentru infiintarea unui club sportiv public si obtinerea certificatului de identitate sportiva de la A.N.S.T.:
1.
Obtinerea de la Ministerul Justitiei a Dovezii Disponibilitatii Denumirii:
- plata trezorerie in cont 202 101 30 suma de 5 lei;
- completare cerere tip;
2. Hotararea organului administratiei de stat (minister, consiliul local etc.) privind infiintarea clubului sportiv de drept public;
3. Dovada patrimoniului (deschidere de cont);
4. Dovada sediului (contract de inchiriere, vanzare, comodat, etc.);
5. Confectionarea de stampila;
6. Depunerea documentelor de mai sus insotite de cerere tip pentru avizare la Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv;
7. Obtinerea codului fiscal;
8. Depunerea la secretariatul A.N.S.T. – serviciul de prognoza si statistica sportiva-compartimentul Registrul Sportiv a dosarului cu anexele nr.3 si 5 din Normele de aplicare a Legii 69/2000 si cu inscrisurile doveditoare prevazute in anexa;
9. Obtinerea Avizului de constituire, Autorizatiei de functionare si Certificatului de Identitate Sportiva de la A.N.S.T.;
10. Afilierea la Federatiile Sportive Nationale si la Asociatiile judetene pe ramura de sport la ramurile de sport prevazute in certificat.
11. Prezentarea la D.S.J. pentru luare in evidenta si introducerea in baza de date.

08
NOI
2007
Baze sportive din judetul Constanta
 
Descarca fisier atasat: Registrul bazelor sportive 2013
Pagini (127) Prima Inapoi ... 118 119 120 121 122 ... Inainte Ultima