Acasa » Informatii generale » Informatii publice

Pagini (4) Inapoi 1 2 3 4 Inainte Ultima
30
MAR
2017
Sinteza principiilor ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public
15
SEP
2016
Transparenta administrativa

         Programul de lucru al Directiei Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta  este de luni pana joi intre orele 08.00 - 16.30 si vineri  intre orele 08.00-14.00

        Accesul la informatii de interes public se face in conformitate cu prevederile Legii 544/2001.

Cerere de informatii de interes public

       Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public).
      Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,  solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;
b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.
Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la email petitie@dsjconstanta.ro  sau pe adresa DJST Constanta: str. Ion Banescu, nr. 2, Constanta.

        Responsabilul cu privire la furnizarea informatiilor de interes public in cadrul Ministerului Tineretului si Sportului este dna Orasanu Mihaela in calitate de consilier tineret.    

Descarca fisier atasat: Model scrisoare de raspuns la cerere
Descarca fisier atasat: Model reclamatie administrativa 1
Descarca fisier atasat: Model reclamatie administrativa 2
Descarca fisier atasat: Model raspuns la reclamatie
15
SEP
2016
Contracte cumparare directa SEAP
Descarca fisier atasat: Contracte cumparare directa SEAP
15
SEP
2016
Petitii

         Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare)

         Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.

         Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la email petitii@djsconstanta.ro sau pe adresa DJST Constanta: str. Ion Banescu, nr. 2, Constanta.

15
SEP
2016
Situatie cheltuieli lunare 2015
Descarca fisier atasat: Situatie cheltuieli lunare 2015
Pagini (4) Inapoi 1 2 3 4 Inainte Ultima