Acasa » Informatii generale » Informatii publice

Pagini (3) 1 2 3
15
SEP
2016
Petitii

         Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare)

         Conform prevederilor OG nr. 27/ 2002 privind activitatea de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.

         Pentru a facilita primirea de catre dumneavoastra a unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la email petitii@djsconstanta.ro sau pe adresa DJST Constanta: str. Ion Banescu, nr. 2, Constanta.

15
SEP
2016
Situatie cheltuieli lunare 2015
Descarca fisier atasat: Situatie cheltuieli lunare 2015
26
APR
2016
Bilant la 31.12.2015
Descarca fisier atasat: Bilant la 31.12.2015
06
IAN
2014
Lista cladirilor din domeniul public al statului cu suprafete utile de peste 500mp, incalzite si/sau racite
14
DEC
2007
Organigrama
Pagini (3) 1 2 3