Acasa » Informatii generale » Anunturi - Concursuri - Achizitii - Inchirieri » Anunturi

Pagini (3) 1 2 3
14
DEC
2007
Anunt finantare din fonduri nerambursabile trim. II 2007
ANUNT
Referitor: finantare proiecte din fonduri publice 

Directia pentru Sport a Judetului Constanta anunta: joi 10 mai 2007, ora 14.00, va avea loc la sediul Directiei pentru Sport, situat in str. Ion Banescu nr. 2, aplicarea procedurii de selectie de proiecte de activitate sportiva finantate din fonduri publice nerambursabile pentru trimestrul II 2007.

Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor judetene pe ramura de sport si ale municipiului Bucuresti.

Suma alocata din fonduri publice pentru sesiunea de finantare a trimestrului II 2007 este de 46.248 lei.

 

Depunerea propunerilor de finantare, conform Legii nr. 350/2005 si a Ordinului nr. 130/2006, se va face pana miercuri 9 mai 2007, ora 16.00 la sediul DSJ Constanta.

 Dosarele cu propunerile de finantare se vor intocmi de catre structurile sportive de drept privat conform Ghidului „Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva" cat si a Deciziei nr. 7 din 30.01.2007 cu privire la „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat". Dosarele cu documentele solicitate vor fi depuse si pe suport magnetic.

 

Pentru informatii („Metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva", „Criteriile si punctajul adiacent precum si conditiile de finantare ale proiectelor de programe ale structurilor sportive de drept privat") se poate consulta site-ul: http://www.dsjconstanta.ro/. Persoana de contact: Isabella Stan - Consilier, telefon: 614.012.    

 

Director Executiv,                                            Consilieri,

ELENA FRINCU                                                 ISABELLA STAN

                                                                          EMIL IONESCU

                                                                          MIHAIL ORZAN

                                                                          MARIANA TUDORA

                                   

 

13
DEC
2007
Anunt finantare din fonduri nerambursabile sesiunea mai 2006
 

ANUNT

 

Referitor: finantare proiecte din fonduri publice 
     

 

            Directia pentru Sport a Judetului Constanta anunta: luni 15 mai 2006, ora 16.00, va avea loc la sediul Directiei pentru Sport, situat in str. Ion Banescu nr. 2, aplicarea procedurii de selectie de proiecte de activitate sportiva finantate nerambursabil din fonduri publice.

            Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti.

 

Suma alocata din fonduri publice pentru aceasta sesiune de finantare este de 60.000 lei.

Depunerea propunerilor de finantare conform Legii nr. 350/2005 si a Ordinului nr. 130/2006, se va face pana luni 15 mai 2006, ora 12.00 la sediul DSJ Constanta. Persoana de contact Elena Frincu.

 

ELENA FRINCU

Director Executiv

13
DEC
2007
Anunt finantare fonduri nerambursabile sesiunea iunie 2006
 

ANUNT

 

Referitor: finantare proiecte din fonduri publice 
     

            Directia pentru Sport a Judetului Constanta anunta: joi 15 iunie 2006, ora 14.00, va avea loc la sediul Directiei pentru Sport, situat in str. Ion Banescu nr. 2, aplicarea procedurii de selectie de proiecte de activitate sportiva finantate nerambursabil din fonduri publice.

            Procedura de acordare a finantarii este cea reglementata de  Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti.

 

Suma alocata din fonduri publice pentru aceasta sesiune de finantare este de 80.000 lei.

 

Depunerea propunerilor de finantare, conform Legii nr. 350/2005 si a Ordinului nr. 130/2006, se va face pana joi 15 iunie 2006, ora 12.00 la sediul DSJ Constanta, in 2 (doua) exemplare si pe suport magnetic. Pentru informatii suplimentare (metodologia de finantare din fonduri publice nerambursabile pentru proiecte de activitate sportiva) se poate consulta site-ul: http://www.dsjconstanta.ro/.

 

ELENA FRINCU

Director Executiv

 

Pagini (3) 1 2 3